Nieuws

In Memoriam

Op woensdagavond 7 oktober 2020 bereikt ons het verdrietige nieuws dat, na een zeer kort ziekbed, ons erelid Gerda Hodiamont-Grond is overleden.


Gerda was in totaal 69 jaar lid van onze vereniging, waarvan zij 46 jaar het voorzitterschap droeg. Voor het bestuur en de leden was Gerda van onschatbare waarde. In 2012 droeg Gerda het voorzitterschap over. Dit betekende echter niet dat zij hierna minder betrokken was.


Zo was Gerda, tot drie weken geleden, iedere donderdag aanwezig bij de danslessen van de jeugd om de nodige hand- en spandiensten te verrichten. Ze keek vol trots en met veel plezier naar de meiden. Ook tijdens onze optredens was Gerda niet weg te denken. Jarenlang droeg zij de zorg voor de presentatie. Daarnaast wist ze door haar positiviteit het beste in iedereen naar boven te halen.

Door een schouderklopje, compliment, knipoog of een stille glimlach is Gerda bij al onze leden bekend. Zij heeft dan ook bij ons allemaal een blijvende herinnering achtergelaten.


Voor de jongere groepen was Gerda onder andere de persoon waar men zich kon afmelden voor de les. Zij was tot drie weken geleden onze rots in de branding.


Leef Gerda, danke vuur alles wats doe vuur os jedoa has! 'De meadjere van d'r Ballet' blieve ummer vuur diech dansen.


Wij wensen haar man Louis, haar kinderen en kleinkind veel kracht toe. 

Coronavirus

Wegens de versoepeling die tijdens de vorige persconferentie zijn aangekondigd, kunnen ook wij als vereniging langzaam terug naar normaal. Dit houdt in dat wij weer binnen mogen sporten.


Vanaf komende donderdag, 27 mei a.s., gaan wij met enkele groepen binnen van start.

  • Groep F, 16.30uur -17.15uur
  • Groep E, 17.30 uur - 18.30uur
  • Groep D, 18.30uur - 19.30 uur

Leden van deze groepen vragen wij om in het halletje beneden in de sporthal te wachten totdat een bestuurslid jullie mee naar boven neemt. Ouders vragen wij om kinderen buiten af te zetten en hier ook te wachten als kinderen gehaald worden.


De leden van groep C en B blijven wel nog buiten sporten op het WDZ-terrein. Deze les zal plaatsvinden van 19.45uur - 20.45uur. LET OP! Dit tijdstip wijkt af van het eerdere tijdstip.


Voor alle leden geldt:

  • Ben je verkouden of heb jij andere corona gerelateerde klachten? Blijf thuis!
  • Indien (een gezinslid) in afwachting van een testresultaat is of een positieve uitslag heeft? Blijf thuis!


Wij zijn blij jullie weer een beetje gewoon te mogen verwelkomen.


Voor meer vragen betreffende het Coronavirus willen wij u verwijzen naar de website van RIVM.

DVD Danspresentatie

Om onze laatste danspresentatie nogmaals terug te kunnen zien, is het mogelijk een DVD te bestellen via e-mail. De DVD van de danspresentatie 'Glitter, Glamour & Dance' kost € 6,- per DVD.

Hoogtepunten

Bekijk hier alle nieuws rondom One2Dance Olympia

en kijk terug naar hoe het allemaal begon.

1948

In 1948 werd de vereniging opgericht. Op dat moment was er geen ontspanningsvereniging in Bocholtz voor meisjes/dames.

De vereniging is toentertijd begonnen met het beoefenen van korfbal, maar is door wisseling van leiding/docenten overgegaan naar danslessen. Toen is de officiële naam Balletgroep Olympia ontstaan. Destijds werd er voornamelijk klassiek ballet gegeven.

Vele van onze oudleden hebben dan ook nog op spitzen gestaan!

1960

In de gloriejaren van de operettevereniging hebben de leden van Balletgroep Olympia vele malen meegewerkt aan verschillende voorstellingen!

1963

In 1963 viert de vereniging haar eerste jubileum, 15-jarig bestaan. Tijdens de Heilige mis, die ter ere van dit jubileum gehouden werd, is een nieuwe vaandel gezegend door geestelijk adviseur Kapelaan P. Bindels.

1988

Het 40-jarige jubileum werd gevierd met een jubileumuitvoering met als thema 'reis door verschillende landen'. Tevens werd het met de leden bekrachtigd door een uitje naar het theater, het 'Scapino ballet'.

1998

Tijdens de uitvoering 'Sneeuwwitje' werd tevens het 50-jarige jubileum van de vereniging gevierd. In december dat jaar heeft de vereniging haar leden meegenomen naar 'Holiday on Ice'. Ook werd een Heilige mis ter ere van dit jubileum gehouden en werd een nieuwe vaandel ingezegend.

2007

In 2007 werd het eerste erelid van de vereniging benoemd,

Mw. T. Goebels-Knops. Voorzitter mw. J. Horbag-Knops bezegeld dit met een officiële oorkonde en een speciaal ontworpen hanger met ketting. Dit voor haar vele verdiensten voor de vereniging, haar lange zit in het bestuur en als medeoprichtster van de vereniging.

2008

In de uitvoering 'wereldreis' vierde de vereniging haar 60-jarige jubileum. Tijdens deze uitvoering hebben mw. T. Vanhommerig-Knops & mw. I. Vincken-Lommen een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen vanwege hun vele verdiensten.

2011

In 2011 maakt de vereniging een gedaante verwisseling door! Gedurende de jaren wordt niet meer enkel ballet meer gegeven maar een veel breder scala aan stijlen. Naast klassiek ballet voor de jongste groepen, wordt er door de meiden van de iets oudere groepen zowel modern als latin, jazz en hiphop gedanst!

2012

Voor velen binnen de vereniging was het al jarenlang een gegeven, mw. G Hodiamont-Grond bekend als de voorzitster. Na 46 jaar, met een korte tussenpauze, voorzitterschap is de vereniging gegroeid tot de vereniging die One2Dance Olympia is geworden. Het voorzitterschap wordt overgedragen aan

mw. J. Schepers. Zij is sinds 1995 lid van de vereniging en sinds 2011 bestuurslid.

2013

Als tweede erelid van de vereniging, ontvangt

mw. T. Vanhommerig-Knops in 2013 haar officiële oorkonde en een speciaal ontworpen hanger met ketting. Dit voor haar vele verdiensten, waaronder haar langdurige zit in het bestuur, het couperen van kledij en het dragen van het penningmeesterschap.

2015

In november 2015 is mw. G. Hodiamont-Grond benoemd tot het derde erelid van One2Dance Olympia Bocholtz. De vereniging bedankt haar voor haar vele diensten voor de vereniging, het voorzitterschap van 1966 t/m 2012 en de langdurige zit in het bestuur. Zij ontvangt een officiële oorkonde en een speciaal ontworpen hanger met ketting.

2018

In 2018 heeft Mw. B. Geelen-Maassen, penningmeester van de vereniging, een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen vanwege haar vele verdiensten.

2018

In 2018 vierde de vereniging haar 70-jarige bestaansjubileum. Deze geweldige mijlpaal vierde de vereniging met een spectaculaire danspresentatie. Het thema 'Reis door de tijd' werd hierin uitgebeeld.

2018

Op 15, 16, 21, 22 en 23 september vonden de voorstellingen van The Passion Simpelveld plaats. Een deel van de danseressen van One2Dance Olympia vormden een groep. Samen namen zij enthousiast deel aan dit spektakel!

0